Schuldhulp bedrijven

U heeft een bedrijf met perspectief, maar door omstandigheden een dusdanig grote schuldenlast opgebouwd dat deze niet (meer) is weg te werken. Wij helpen u graag. Er zijn namelijk mogelijkheden om uw schulden te saneren (het maken van haalbare betaalafspraken met mogelijk een gedeeltelijke kwijtschelding).

Oxyz kan deze saneringen namens u uitvoeren. We sturen aan op een crediteurenakkoord, maken haalbare afspraken en zorgen voor een gezonde financiële positie.

Met goede en vooral onderbouwde en haalbare betaalafspraken over een langere termijn (6 tot 60 maanden) kunt u weer de nodige rust in uw ondernemerschap èn uw leven brengen.

Wij ondersteunen u bij kleine en grote vraagstukken. Wij begeleiden u bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van uw bedrijfsrendement. We weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij de organisatie.

We stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie. We schetsen een helder beeld van kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw bedrijf. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van strategische beslissingen.

Schuldhulp bedrijven

RELATED ARTICLES
7 months ago
9 months ago
2 years ago
2 years ago
2 years ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News
7 months ago
9 months ago
2 years ago
2 years ago
2 years ago
2 years ago
2 years ago